Alle skytterlag tilsluttet DFS

 

 

Vår ref:

RS 01/2008

 

Tidl ref:

Kulefang 15 meter

 

Dato:

14. februar 2008

 

ADVARSEL

 

 

Krav til kulefang av stål på innendørsbaner.

 

Det vises til tidligere offentliggjøring på DFS’s internettsider ang problemer med gjennomslag i kulefang av stål på 15 meter baner.

 

Som nevnt har problemet tidligere vært tatt opp på DFS sine internettsider. På grunn av nylige hendelser hvor prosjektiler har slått igjennom stålplatene i kulefanget, er det igjen nødvendig å varsle alle skytterlag om dette. Alvorligheten i saken, og fordi nye hendelser har oppstått etter første offentliggjøring, gjør det nødvendig å varsle alle skytterlag skriftlig.

 

I alle fall i en av hendelsene har gjennomskytingen medført en nokså alvorlig risiko for personskade. Prosjektilene har slått igjennom kulefanget og inn i tilliggende rom bak skiveanordningene.

 

I de tilfellene hvor dette har skjedd er det som følge av at man har begynt å skyte på elektroniske skiver. Anslagene fra prosjektilene blir konsentrert på et mindre punkt enn tidligere. Dette kommer av at man skyter kun på en blink istedenfor fem blinker. Forskriften av 1 Juli 1988’s minimumskrav til stålplater er ikke lenger tilstrekkelig for å hindre gjennomskyting.

 

I 2007 ble kravene i DFS’s veiledning for bygging av innendørs skytebaner forandret, nettopp som følge av dette. (Veiledning for Innendørs skytbaner finnes nå på DFS sine internettsider under Fagstoff-Anlegg og skytebaner).

 

DFS gir følgende anbefaling ved overgang til elektroniske skiver på 15 meter baner:

 

                   Når man tar i bruk elektroniske skiver innendørs, må man følge de nye

anbefalingene i DFS sin veiledning for innendørs skytebaner av 2007. Dette innebærer at man må bruke den type stålplater beskrevet i veiledningen, el tilsvarende plater med samme hardhet og seighet, el at man på annen måte har et kulefang som tilfredstiller kravene i veiledningen.

 

I tillegg påminnes det om Norges Skytterstyres vedtak, av 8 desember 2007, sak 87/2007, om forbud mot bruk av ammunisjon i cal 22, med overlydshastighet, på 15 meter innendørsbaner.

 

 

 

 

I tillegg bør det presiseres at selv hyppige inspeksjoner av stålplater som tilfredstiller de gamle anbefalingene ikke vil være sikkerhetsmessig tilstrekkelig. Grunnen til dette er at det er vanskelig å se med det blotte øye om det er like før anslaget av prosjektilet vil slå igjennom.

 

Skytterlag som er i tvil ang krav, evntuelt har spørsmål om bestilling av materiell for å oppgradere sine kulefang, bes ta kontakt med Aleggsavdelingen i DFS v/undertegnede.

 

 

Med Hilsen

 

 

 

 

Per J Kristiansen/Anleggsjef i Det frivillige Skyttervesen.