BLY, hva er problemet?

Det finnes naturlig i jordsmonnet ca 2 tonn bly pr hektar!

 

Det har de senere år pågått en aktiv kampanje fra miljøvernhold for å få på plass et blyforbud på ammunisjon. Argumentet for dette har vært at bly er skadelig å få ut i naturen. Resultatet ble at man fikke et lovforbud mot å bruke bly i hagleammunisjon, men man har fortsatt lov til å benytte bly i rifleammunisjon inntil videre. Men målet er helt klart at man også vil ha et forbud mot dette. Det har hele tiden blitt vist til hva man har gjort i Sverige.

Svenskene har etter hvert moderert forslaget om et totalt blyforbud på rifleammunisjon. Man har i første omgang utsatt forbudet, og sagt at det ikke er aktuelt før man har et fullgodt alternativ til bly i riflepatroner.

De fleste har forståelse for at bly i gassform(bensin o.l) er skadelig for miljøet. Det har også vært full forståelse for at det er nødvendig å forby bly i våtmarksområder. Men herfra og til å si at det er nødvendig med et totalt blyforbud på grunn av miljøet ses på med undring i en rekke fagmiljøer. Som plansjen over viser finnes det ca 2 tonn bly pr hektar naturlig i jordsmonnet. Når det regner kommer det opp mot 30 gram bly pr hetar pr år. Da virker det noe underlig at den blymengden som jegere og skyttere sprer ut i naturen ( 0,5-1 gram pr hektar) skal være en miljørisiko.Uppsala universitet har videre beregnet at om man hadde lagt en blykule på bakken i stenalderen, så ville korrosjonen i dag ha nådd ca 10 cm ned i bakken. Det finnes videre en rekke undersøkelser fra skytebaner rundt om som ikke viser noen form for avrenning fra nedslagsfeltene.

Det man vet i dag er at bly er et grunnstoff som naturlig finnes i jorda.Og det man vidre vet er at i vilt som er påskutt med blyhagel vil hagelet kapsle seg inn og viltet vil leve i beste velgående til det eventuelt møter på en bedre jeger. Stålhagel vil gi blodforgifning og en langsom død for viltet.Er dette god miljøpolitikk?   

Det man ikke vet er hva slags virkninger alternativene til bly som i dag benyttes i bl.a hagleammunisjon har på miljøet.

Det finnes mange argumenter for å beholde bly i ammunisjon, mens det er vanskelig å se seriøse argumeter for et forbud. Så om norske miljømyndigheter ser på realitetene og ikke lar det gå prestisje i denne saken så bør vel denne debatten legges død inntil de fleste andre miljøproblemer er løst!!!