Namdal Skyttersamlag

Regelverk for vedlikehold og bruk av elektroniske skiver og resultatprogram

 

 

SAK:

Vedlikehold av elektroniske skiver og versjonsoppgradering av skive, standplasspc, monitor og resultatprogram.

 

Bakgrunn:

Flere av skytterlaga i samlaget har ikke godt nok vedlikehold av elektroniske skiver og programvare. Ved flere anledninger er det oppdaget meget alvorlige avvik fra skiveleverandørenes vedlikeholdsanvisninger.

Skiveleverandørene har utarbeidet vedlikehold og brukermanualer for sine anlegg. Disse er å finne på nettsidene til leverandøren.

Dette plikter alle skytterlag som eier eller disponerer elektronisk skivemateriell å anskaffe seg, og utføre beskrevet vedlikehold

 

 

Ved terminfestede stevner i Namdal skyttersamlag gjelder dette regelverk:

 

(Dette regelverk gjelder både for innendørs og utendørs elektroniske anlegg. Skytterlag som har resultatsoftware plikter å følge krav om lisens og oppgradering )

 

 1. Skytterlag skal ha gyldig lisens på siste versjon av programvareoppdateringer for resultat, standplass, monitor og skive.
 2. Skytterlag pålegges alltid å bruke siste oppdatering/versjon av programvare.
 3. Før alle stevner skal beskrevet vedlikehold fra leverandør være utført.
 4. Vedlikeholdsprotokoll skal fylles ut og være tilgjengelig som oppslag på skytebanen for skytterne.
 5. Namdal Skyttersamlag`s oppnevnte tekniske delegerte (TD) vil kunne foreta uanmeldte stikkprøver på utført vedlikehold som er beskrevet i vedlikeholdsprotokoll.
 6. Vedlikeholdsprotokoller skal arkiveres i 3 år
 7. Logg fra standplass skal før sletting fra skiver, monitor eller maskin lagres eller skrives ut, og arkiveres i 3 år.
 8. Skytterlag skal oppnevne system / vedlikeholdsansvarlig person. ( Navnet rapporteres inn til samlaget årlig i forbindelse med årsmeldingen)
 9. Skytterlaga skal ha personell med tilstrekkelig kompetanse på resultatprogram, slik at resultatlister og stevneoppgjør er korrekte.
 10. Standplasskommandører plikter å ha kjennskap til regelverket i skytterboka og eventuelle feilmeldinger fra skivemateriell, og kunne iverksette tiltak for dette. Aldersgrense for standplasskommandører på terminfestede stevner er 18 år.
 11. Ved den minste tvil om at anvisning ikke er korrekt skal dette kontrolleres umiddelbart og skive tas ut av bruk hvis feil oppdages.
 12. Ved direkte varsel om feil på skive, skal den tas ut av bruk umiddelbart. Skiven skal repareres, kontrolleres og testes med minimum 15 testskudd som loggføres før den igjen tas i bruk.
 13. Skytter på denne skive skal få mulighet til prøveskudd og omskyting av serien på en annen skive hvis feil på skivemateriell oppdages.
 14. Bakskiver anbefales, men dette må bli opp til hvert enkelt lag å vurdere behovet da DFS ikke har krav om dette i Skytterboka.

 

 

 1. Front og bakskiver skal tettes og males i henhold til vedlikeholdsmanualer på skiver med trykk/lydkammer. Fordeler ved dette er at protest på skuddverdi kan muligens dokumenteres og det elektroniske skivesystemet kan i tilfeller frikjennes.
 2. For skytterlag som avviker fra dette regelverk gjentatte ganger, vil Namdal skyttersamlag iverksette tiltak mot gjeldende lag. Dette vil være fra mildeste advarsel til ikke få tildelt Namdalscupstevner / ikke få stevner oppført i terminlista. 

 

Merknader:

Standplassleder bør vise forsiktighet ved og umiddelbart godkjenne protest fra skytter. Skytter bør få skyte om det skudd en evt. protest gjelder. For jury vil en gjennomgang av logg fra skiver være retningsgivende ved en godkjennelse eller avslag på protest om feil anvist skuddverdi denne forbindelse.

Med dette menes at: Ved gjentatte feilmeldinger fra skive er mottatt på standplass pc.  Tiltak må iverksettes i henhold til dette regelverk

 

 

 

Konklusjon:

 

OBS: De ulike leverandørene har forskjellig vedlikeholdsspesifikasjoner for sitt system.

 

 

 

 

 

Namdal Skyttersamlag

 

Roger Larsen                                                                          Ole Terje Stuevold